Klients Zviedrijas bankā ārvalstīs

Noguldījumu garantiju sistēmas ES ir balstītas uz ES direktīvu, ar kuru tiek harmonizēti dalībvalstīs spēkā esošo noguldījumu garantiju sistēmu pamatelementi.

Tas nozīmē, piemēram, to, ka noteiktais maksimālais kompensācijas līmenis ir 100 000 eiro vienam klientam. Noguldījumus aizsargā tās valsts garantiju sistēma, kurā kredītiestādei ir piešķirta bankas licence.

Klients Zviedrijas bankas meitasuzņēmumā ārvalstīs

Bankas meitasuzņēmums ir atsevišķa, no mātesuzņēmuma neatkarīga juridiska vienība, un tai ir piešķirta sava bankas licence. Līdz ar to, uz noguldījumiem, kas veikti Zviedrijas bankas meitasuzņēmumā ārvalstīs, attiecas tās valsts noguldījumu garantiju sistēma, kurā bankas meitasuzņēmums darbojas.

Klients Zviedrijas bankas filiālē ārvalstīs

Filiāle nav tas pats, kas meitasuzņēmums. Tā juridiski ir mātesuzņēmuma sastāvdaļa. Līdz ar to, noguldījumus, kas veikti Zviedrijas bankas filiālē ārvalstīs, aizsargā Zviedrijas noguldījumu garantiju sistēma.

Ja valstī, kurā darbojas bankas filiāle, noguldījumu garantiju sistēma piedāvā augstāku garantiju līmeni nekā Zviedrijas noguldījumu garantiju sistēma, filiāle var pievienoties šai valsts garantiju sistēmai atbilstoši attiecīgajā valstī pastāvošajiem nosacījumiem. ES noguldījumu garantiju līmenis ir harmonizēts visās dalībvalstīs vienādi, tas ir līdz 100 000 eiro vienam klientam.

Starptautiskās organizācijas

Eiropas noguldījumu apdrošinātāju forums (EFDI) ir Eiropas Noguldījumu garantiju organizāciju apvienība. Tās biedri ir uzskaitīti EFDI tīmekļa vietnē.

Atbilstošā vispasaules organizācija ir Starptautiskā noguldījumu apdrošinātāju asociācija (IADI). Tās biedri ir uzskaitīti IADI tīmekļa vietnē.

Papildinformācija par noguldījumu garantiju sistēmām šādās valstīs

Latvija