Klientas Švedijos banke užsienyje

Indėlių garantijų sistemos Europos Sąjungoje yra grindžiamos ES direktyva, kuri harmonizuoja pagrindinius indėlių garantijų sistemų elementus valstybėse narėse.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, didžiausia nustatyta kompensacija yra 100 000 eurų vienam klientui. Paprastai indėliai yra apsaugoti šalies, kurioje įstaiga turi savo bankinės veiklos licenciją, garantijų sistema.

Klientas Švedijos banko dukterinėje įmonėje užsienyje

Banko dukterinė įmonė yra atskiras juridinis asmuo priklausantis patronuojančiai įmonei bei turintis atskirą bankinės veiklos licenciją. Todėl indėliai Švedijos banko dukterinėje įmonėje užsienyje garantuojami šalies, kurioje ši dukterinė įmonė veikia, garantijų sistema.

Klientas Švedijos banko filiale užsienyje

Filialas skiriasi nuo dukterinės bendrovės tuo, kad tai nėra atskiras nuo patronuojančios bendrovės juridinis asmuo. Todėl už indėlius Švedijos banko filiale užsienyje garantuoja Švedijos indėlių garantijų schema.

Jeigu šalyje, kurioje veikia filialas, indėlių garantijos yra palankesnės nei Švedijos indėlių garantijos, filialas gali prisijungti prie priimančiosios šalies garantijų sistemos. Tokiu atveju priimančioji šalis įsipareigoja apmokėti skirtumą tarp Švedijos indėlio garantijos ir priimančiosios šalies garantijos.

Tarptautinės organizacijos

Europos indėlių garantijų organizacija yra Europos indėlių draudikų forumas (EIDF). Jos nariai nurodyti EIDF svetainėje.

Atitinkama tarptautinė organizacija yra Tarptautinė indėlių draudikų asociacija (TIDA) . Jos nariai nurodyti TIDA svetainėje.

Daugiau informacijos apie indėlių garantijų sistemą

Lietuva